กิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๓๘
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๘
คำสั่ง มณฑลทหารบกที่ ๓๘
- 26 ก.ย.61 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ต.ค.61) - คำสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สัสดีจังหวัดน่าน ที่ 4451 / 2559 ลง 10 มี.ค.59 - คำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 89 / 59 ลง 16 มี.ค.59 - คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 88/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 87/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 86/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 85 / 59 ลง 16 มี.ค.59
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘
- 30 ม.ค.2562#ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศาลทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ 38 - 26 พ.ย. 61 # ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 - เมื่อ 16 พ.ย. 61 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ - เมื่อ 31 ต.ค.60 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ - เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๑#ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองบัญชาการ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ - เมื่อ 8 พ.ย.2561 #เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 31 ก.ค.61#ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 อัตรา ผลการสอบคัดเลือกฯ พร้อมกับบัญชีรายชื่ออะไหล่ ดังนี้ - 24 ก.ค.61 #ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ - 2 ก.ค.61 ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วซีเมนต์บล็อกราบค่ายสุริยพงษ์ ของ มณฑลทหารบกที่ 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มี.ค.61#เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้